Gửi bài thi

 

Tác giả có thể gửi bài dự thi tới Ban tổ chức thông qua một trong hai hình thức sau:

1. Đối với bài viết gửi qua thư điện tử:
– Bài thi gửi về địa chỉ email hanhtrinhhanhphuc.vn@gmail.com
– File word định dạng (.doc, .docx)
– Đặt tên file: Hthp_Ho ten_SDT.  Ví dụ: Hthp_Nguyen Van A_0123456789


2. Đối với bài gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp:
 – Bài thi gửi về địa chỉ: 18BT3 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
 – Bài dự thi phải cho vào phong bì, ghi rõ nội dung: Dự thi viết Hành trình hạnh phúc 2017.

Các bài dự thi sau khi gửi về sẽ được cập nhật lên website và fanpage Hành trình hạnh phúc sau khi BTC nhận được bài dự thi.

Về thông tin người dự thi, phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
– Tên người dự thi
– Ngày/tháng/năm sinh
– Địa chỉ (Công tác, cư trú)
– Số điện thoại, email liên hệ

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 0h00 ngày 20/03/2017 đến 23h59 ngày 31/08/2017. (Căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày/giờ gửi Email).

 

Liên hệ với BTC:
Email: hanhtrinhhanphuc.vn@gmail.com
SĐT: 0972. 083. 988 – Mr. Hiếu