Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

3 Giải nhất: 10 triệu VND

10 Giải nhì: Mỗi giải 5 triệu VND

15 Giải ba: Mỗi giải 3 triệu VND

20 Giải khuyến khích: Mỗi giải 1 triệu VND

Tổng giải thưởng: 145 triệu VND