Bạn có nhớ

1,102

Gần nhau chỉ thấy bình thường

Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào

Có gió bão mới thấy cây nghiêng ngã

Có xa nhau mới thấy dạ bồn chồn

Ai bảo cây không biết khổ sầu

Đá không biết buồn, không biết nhớ thương

Cây không khổ sầu sao lá vàng rơi rụng ?

Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh ?

Tìm lại đâu lưu bút ngày xưa ấy

Bạn tôi ngồi nơi góc phượng đầy hương

Kỉ niệm ơi nhớ thương thời áo trắng

Mai kia về ai có nhớ tôi chăng ?

Còn lưu bút xin gửi cùng nắng mới

Lướt qua nhau nhớ nhé để nụ cười

Huỳnh Thị Xuân Mai

You might also like More from author